Baanregels en richtlijnen

Uw ledenpas

Spelen op andermans ledenpas is niet toegestaan. Bent u uw ledenpas verloren, dan kunt u tegen betaling van €5,- een nieuwe ledenpas aanvragen via [email protected] 

LET OP: Bij beëindiging van uw lidmaatschap dient u uw pas weer in te leveren bij de ledenadministratie. De pas blijft eigendom van de club.

Algemeen

U mag maximaal drie keer per jaar een niet-lid introduceren. 

Bediening tennis/padelbaanverlichting 

De bediening van de tennisbanen is gepositioneerd onder de overkapping aan de voorkant van het gebouw.

De bediening van de padelbanen is gepositioneerd achter het clubgebouw bij padelbaan 1.

Als de verlichting is ingescha­keld gaat automatisch na 50 minuten een zoemer. De knop op het bedieningskastje knippert om aan te geven welke baan het betreft. Dit is het teken, dat over 5 minuten de verlichting uitschakelt. Wilt u voorkomen dat de verlichting uitschakelt, druk dan 2 keer op de knipperende knop en de tijd gaat weer naar 50 minuten. Om 23.00 uur 's avonds schakelt de verlichting automatisch uit zonder waarschu­wingssignaal vooraf.  

Verlaat u de baan en wordt deze na u niet meer wordt gebruikt? VERGEET DAN NIET DE VERLICHTING UIT TE SCHAKELEN. Dit kan door 5 seconden op de knop te drukken.

Baanbezetting tijdens toernooien 

Tijdens verenigingstoernooien is het niet altijd mogelijk om vrij te tennissen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Eigen risico

Leden en bezoekers doen door het betreden van tennispark aan risico-aanvaarding. Het betreden van het tennispark is dus voor eigen risico.

Houdt u aan de regels

Het bestuur ziet bovenstaande regels als noodzakelijk. Wij rekenen op uw sportiviteit en rechtvaardigheidsgevoel. Hoewel wij niet zitten te springen om als klachtenbureau op te treden, zullen wij in voorkomende gevallen niet schromen, zo nodig passende maatregelen te nemen.