Spelregels Padel

SPELREGELS PADEL

Score

De puntentelling is hetzelfde als bij tennis. 
De punten worden geteld volgens het traditionele Britse systeem: 15, 30, 40, game, set en match. 
Er kan gespeeld worden tot 2 of 3 gewonnen sets. 
Een set bestaat uit 6 games.
Wanneer de stand 40-40 (beide partijen hebben 3 rally’s gewonnen) noemen ze dat “deuce”. 
Je kan een game alleen winnen wanneer er sprake is van 2 punten verschil. Wanneer je het punt wint bij “deuce, kan kom je op “voordeel” te staan. Wanneer je dan het eerstvolgende punt hierop wint, win je de game. Als je dit punt verliest ga je weer terug naar “deuce”. 
Soms kan het even duren voor je een game winnend kunt afsluiten. 
Om een set te bemachtigen moet je 6 games winnen. Ook hierbij geldt dat je 2 punten verschil moet hebben. Bij de stand van 5-5 kan je de set nog winnen met 7-5. Bij de stand 6-6 dient er een “tiebreak” te worden gespeeld. 

De tiebreak heeft enigszins afwijkende regels. Hier wordt voor iedere gewonnen rally 1 punt gegeven en degene die het eerste 7 punten heeft, wint de tiebreak. Ook hier geldt dat er alleen met 2 punten verschil gewonnen kan worden. Je kan dus een tiebreak met 7-0 winnen, maar ook met 11-9. Wanneer je de tiebreak gewonnen hebt, heb je de set bemachtigd met 7-6 in games.
Spelers moeten bij iedere (opgetelde) oneven game van kant wisselen. Dit wil zeggen na de 1e, 3e, 5e game enzovoorts. Bij een tiebreak wissel je om bij het totaal van 6 punten.
Voor de leden die al enige tijd tennissen tot nu toe nog geen nieuws onder de zon. 

Hierna volgen echter wel enige afwijkende regels t.o.v. tennis.

Opslag
De opslag gebeurt altijd onderhands nadat men de bal 1 keer laat stuiteren achter de servicelijn. De bal moet bij het serveren lager dan de heuphoogte geraakt worden. De eerste keer wordt de opslag van de rechterkant genomen en je moet de bal kruislings in het servicevak van de tegenstander slaan. Vervolgens wordt er afwisselend links en rechts geserveerd. Tijdens de service moet je achter de servicelijn blijven en met in ieder geval 1 voet contact houden met de grond.
Je krijgt voor ieder punt 2 keer de kans om te serveren. Wanneer beide services niet goed zijn, dan is het punt voor de tegenstander (dit heet een “dubbele fout”). Wanneer de bal tijdens de services het net raakt, maar toch in het juist servicevak komt, dan dien je de service opnieuw te spelen. Dit heet “let”.
De service mag niet via de glazen wand geslagen worden. Na de stuit mag hij wel het glas raken. Na de service is het spel vrij. Dit wil zeggen dat vanaf dat moment de glazen wanden en het hekwerk gebruikt mag worden. Ook de lijnen spelen geen rol meer. De ontvanger mag kiezen of hij de bal terugspeelt voor of nadat de bal eventueel nog de zij- en/of achterwand raakt. 


De bal mag slechts éénmaal stuiteren op de grond. De bal mag gespeeld worden voor de stuit of na de stuit eventueel na contact met het glas of de omheining. De bal mag het glas of omheining niet raken voor dat de bal de grond raakt. Men heeft puntverlies als:
•    De bal 2 keer stuitert aan de eigen kant,
•    De bal jezelf of je medespeler raakt,
•    De bal eerst de omheiningsdraad raakt voordat deze over het net gaat of de grond raakt aan de overzijde,
•    De bal eerst de glaswand aan de zijde van de tegenstander raakt voordat deze de grond raakt.

Als de bal via het speelveld over de glazen wand of omheining wordt geslagen is normaal gezien een punt. Er is een regel die de spelers toelaat de bal van over de omheining terug te slaan (via de zij-ingang).  

 
Voor een duidelijke uitleg kijk het fimpje  op Youtube: