Afspraken over gedrag

Aannamebeleid vrijwilligers TV Maasdriel

TV Maasdriel is een vereniging die gedragen wordt door vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers zouden onze leden niet kunnen genieten van alle aangeboden faciliteiten en evenementen. Iedereen kan en mag vrijwilliger worden binnen onze vereniging. Het is belangrijk dat onze leden kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij onze vrijwilligers in veilige handen zijn. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.

  1. een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of het hoofd van een betreffende commissie
  2. er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke referenties
  3. de vrijwilliger dient de gedragscodes van de KNLTB tot zich te nemen en te ondertekenen
  4. voor iedere vrijwilliger die met minderjarige en of kwetsbare groepen werkt, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd
  5. voor alle bestuursleden wordt een VOG aangevraagd, omdat zij direct of indirect een risico kunnen vormen voor het belang van de vereniging 

Gedragscode TV Maasdriel

TV Maasdriel hanteert de door de KNLTB opgestelde en goedgekeurde gedragscodes. Hieronder vind je een selectie van de gedragscodes die voor ons van toepassing zijn. Deze zijn onderaan deze pagina ook te downloaden.  

  • Algemene gedragscode Fair Play in Tennis
  • Gedragscode voor de verenigingsvrijwilligers
  • Gedragscode voor de begeleider
  • Gedragscode voor de tennisouder  

Het bestuur van TV Maasdriel heeft het recht om sancties op te leggen aan diegene die herhaaldelijk de gedragscodes negeren.

Seksuele intimidatie

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met seksuele intimidatie op of rondom de tennisbaan is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen. Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Erover praten is vaak moeilijk, maar het kan prettig zijn om met iemand van buitenaf te kunnen praten en advies te krijgen. De vertrouwenspersoon van de KNLTB is er voor je als je ergens mee zit en/of vragen hebt. Klik hier voor meer informatie. 

Melding maken

Iedereen kan een (vermoeden van) een misdraging melden bij het bestuur van TV Maasdriel. Probeer er altijd wel eerst onderling uit te komen. Op die manier draag je bij aan Fair Play. Breng het bestuur altijd op de hoogte van een ernstige misdraging. In het geval van ernstige misdragingen (fysiek geweld, seksuele intimidatie) zijn wij verplicht dit door te geven aan het meldpunt van de KNLTB. De KNLTB behandelt deze meldingen. De bond is dan leidend en gaat in samenspraak met de vereniging en betrokkenen de zaak behandelen.  

Ook de KNLTB heeft meldpunten waar je met jouw melding terecht kunt. Lees hier hoe je dit kan doen. Je kan ook anoniem melding maken.

Spreek elkaar aan

Iemand hoeft helemaal niet de intentie te hebben om iemand lastig te vallen, te pesten, uit te sluiten, te discrimineren of te intimideren, maar dat kan wel als zodanig ervaren worden. En dat laatste is van belang. Als het je toch gebeurt, of je ziet het gebeuren,  spreek de ander er op aan. 

Algemene Gedragscode ‘Fair Play in Tennis’.pdf gedragscode-voor-de-verenigingsvrijwilligers-def.pdf gedragscode-voor-de-begeleider-def.pdf gedragscode-voor-de-tennisouder-def.pdf