Nadere uitwerking Privacy Verklaring TV Maasdriel

   

 

Nadere uitwerking Privacyverklaring TV Maasdriel

Versie 24 mei 2018

We onderscheiden verschillende rollen waarin jij mogelijk contact hebt met TV Maasdriel. Als je bijvoorbeeld lid bent en daarnaast  vrijwilliger, lees je bij “Je bent of wilt lid worden van TV Maasdriel” en bij “Je bent als vrijwilliger betrokken bij TV Maasdriel” welke persoonsgegevens we van jouw verwerken en voor welke doeleinden.

Je bent of wilt lid worden van TV Maasdriel

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je?

voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, pasfoto,  adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, tenaamstelling rekeninghouder, bankrekeningnummer en plaats bankrekeningnummer.  

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens? ·        

 • je voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht vraagt TV Maasdriel om je te identificeren en de communicatie met je te personaliseren;
 • je voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht en pasfoto vraagt TV Maasdriel om je aan te melden als KNLTB-lid en jouw persoonlijke bondspas bij de KNLTB aan te vragen;
 • je e-mailadres gebruiken we om je nieuwsbrieven van TV Maasdriel te versturen;
 • je geboortedatum vragen we ook om de verschuldigde contributie te bepalen en om je te informeren over activiteiten van TV Maasdriel bestemd voor jouw leeftijdscategorie, en om een indruk te krijgen van de leeftijdsopbouw van ons ledenbestand;
 • je voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres gebruiken we voor communicatie over activiteiten, diensten van TV Maasdriel, informatie over het lidmaatschap van TV Maasdriel en tennissportactiviteiten in de omgeving;
 • de tenaamstelling rekeninghouder, jouw bankrekeningnummer en plaats van jouw bankrekeningnummer vragen we voor het incasseren van contributie;
 • neem je deel aan de Algemene Ledenvergadering, dan kan jouw voornaam, achternaam in  de deelnemerslijst dan wel het verslag worden opgenomen;
 • TV Maasdriel verstrekt niet zomaar persoonsgegevens aan leden. Dit doet zij alleen als er een zogeheten gerechtvaardigd belang voor is. Bijvoorbeeld als het noodzakelijk is dat teamleden met elkaar kunnen afspreken om te gaan sporten. De te verstrekken gegevens beperken zich tot naam,  telefoonnummer (vast nummer, tenzij uitsluitend mobiel nummer beschikbaar) en e-mail.  

Je bent leverancier of trainer

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je?

voorletters, voornaam, achternaam en geslacht , tenaamstelling rekeninghouder, bankrekeningnummer, (zakelijk) telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres, bedrijfsnaam, Kvk-nummer, vestigingsadres, postadres

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

 • je voorletters, voornaam, achternaam en geslacht vraagt TV Maasdriel om je te identificeren en de communicatie met je te personaliseren;
 • de tenaamstelling rekeninghouder,  jouw bankrekeningnummer en plaats bankrekening vraagt TV Maasdriel om de betaling uit te voeren;
 • bedrijfsnaam, Kvk-nummer, postadres, (zakelijk) telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres vraagt TV Maasdriel voor communicatie over de opdracht en voor eventuele vragen;
 • ben je trainer dan vragen we jouw voornaam, achternaam, geslacht en telefoonnummer voor contact en vragen rondom training  

Je bent als sponsor betrokken bij TV Maasdriel

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je? voorletters, voornaam, achternaam en geslacht , tenaamstelling rekeninghouder en jouw bankrekeningnummer, plaats bankrekening zakelijk) telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres, bedrijfsnaam, Kvk-nummer, vestigingsadres, postadres

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

 • TV Maasdriel houdt een sponsorrelatiebestand bij  met bovengenoemde persoonsgegevens voor communicatie over (opstellen, wijzigen of verlengen van) het sponsorcontract en voor eventuele vragen;
 • voorletters, voornaam, achternaam en geslacht gebruiken we om contact met je te onderhouden en  de communicatie met je te personaliseren, en om je uit te nodigen voor de waarderingsactiviteit voor vrijwilligers en sponsoren;
 • de tenaamstelling rekeninghouder, jouw bankrekeningnummer en plaats bankrekening gebruiken we om sponsorbedragen te incasseren;    

Je bent als vrijwilliger betrokken bij TV Maasdriel

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je?  

voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, tenaamstelling rekeninghouder, bankrekeningnummer en plaats bankrekeningnummer  

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens? 

 • in het ledenadministratiesysteem worden  vrijwilligersfuncties verbonden aan jouw naam ten behoeve van de jaarlijkse vrijwilligerswaarderingsactiviteit en ten behoeve van de boekhouding;
 • de tenaamstelling rekeninghouder, bankrekeningnummer en plaats bankrekeningnummer gebruiken we van de uitbetaling van declaraties of de uitbetaling van onkostenvergoedingen;
 • je voornaam, achternaam, geslacht en functioneel e-mailadres (bijv. [email protected]) wordt verstrekt aan leden en relaties van TV Maasdriel, zodat zij met je contact op  kunnen opnemen. Bekendmaking kan via persoonlijk contact, nieuwsbrief en website;